Handelsbetingelser

Sidst opdateret 23/05/2016

Nærværende betingelser gælder tillige for alle hjemmesider under Devilfish Media.

Devilfish Media ApS (i det følgende benævnt Devilfish.dk) udbyder bl.a. serverplads til hjemmesider, emails og ftp-konti, samt dedikerede og virtuelle servere.

I det efterfølgende er enhver, der køber serviceydelser eller andet af Devilfish.dk betegnet som “Kunden”. Alle handler mellem Devilfish.dk og Kunden er omfattet af nærværende Samhandelsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Bemærk, at Devilfish.dk anser nærværende betingelser for at være læst, forstået og accepteret af Kunden i det øjeblik et login bliver taget i brug første gang.

Trafik og diskplads
Trafik og diskplads stilles til rådighed efter kundens behov under forventning om fair use.

Uautoriseret brug af andres konti eller computere
Det er ikke tilladt at forsøge at logge sig ind på andres konti. Skulle Kunden ved en fejl få mulighed for at se andre kunders konti, skal man undlade at udnytte denne mulighed og straks informere Devilfish.dk om fejlen.

Ulovligt materiale
Devilfish.dk blander sig ikke i, hvad Kunden har liggende på serverne. Kunden må dog kun bruge Devilfish.dk’s ydelser til lovlige formål. Det er helt op til Devilfish.dk’s ledelse at vurdere om dette er forekommet. Devilfish forbeholder sig retten til løbende at vurdere, om scripts og programmer særligt belaster serveren eller kan forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet har Devilfish ret til at fjerne filerne, men dette vil som hovedregel ske efter samråd med Kunden.

Overtræder Kunden nærværende betingelser, faktureres denne de dermed forbundne omkostninger, og/eller aftalen opsiges.

Leveringsbetingelser
Tjeneste- og serviceydelser anses for leveret, når de er stillet til Kundens rådighed. Dedikerede servere anses for leveret når kunden har modtaget klarmelding herom.

Betaling og fakturering
Alle webhoteller faktureres løbende 12 måneder forud, medmindre andet er aftalt. Al produktion af serviceydelser faktureres ved levering. Betalingsbetingelser er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt. Betalingspåmindelser tillægges et gebyr på kr. 100,-, undtagen den første påmindelse. Der er ikke moms på gebyrerne. Alle priser er opgivet i DKK ekskl. moms. Ved manglende betaling sendes fordringen til inkasso efter 3. rykker eller før, hvis Devilfish beslutter det. Samtidig forbeholder vi os ret til at lukke samtlige Kundens aftaler, også selv om den ubetalte fordring ikke direkte vedrører disse.

Devilfish.dk forbeholder sig ret til at ændre priser med 3 måneders varsel. Kunder, der har forudbetalt abonnement, er garanteret deres priser i hele den aktuelle fakturaperiode. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt.

Betaling kan ske:
-Via bankoverførsel
-Via PayPal betal blot til paypal@devilfish.dk

Fortrydelsesret / returret
I henhold til “Forbrugeraftaleloven” §10 stk 3, så kan et leveret domænenavn ikke fortrydes, da det falder ind under
“varer, som skal fremstilles eller tilpasses efter køberens individuelle behov”.
Altså, hvis der er afgivet en bestilling, så gennemføres bestillingen.
Det samme gør sig gældende ved bestilling af FTP/web/mail-hoteller og andre specifikke ydelser, medmindre andet er aftalt.

Opsigelse
Devilfish.dk forbeholder sig ret til at opsige en ydelse med 30 dages varsel. Alle gebyrer/lejeafgifter m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Devilfish.dk benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes overtrædelse af nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refusion og opsigelse kan da effektueres uden varsel.

Kunden kan til enhver tid opsige en ydelse med en måneds varsel, men forudbetalte beløb refunderes ikke. En opsigelse skal ske pr. post, eller e-mail med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt årsag til opsigelse. Så længe abonnementet løber uden opsigelse, er Kunden forpligtet til at betale de til enhver tid gældende takster.

Backup / Erstatningsansvar
Vi tager daglig backup af serverne. Kundens har selv via FTP adgang til backups og kan frit downloade disse. Devilfish.dk er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for driftsforstyrrelser, tab af data eller arbejdsfortjeneste m.v. – Det er således alene Kunden’s ansvar at der findes relevant backup i forhold til Kundens behov. Vi hjælper gerne, hvis der ønskes ekstra backup. Kontakt supporten.

Driftsforstyrrelser udbedres hurtigst muligt. Vi overvåger serverne 24/7/365, og fejlretning iværksættes i påkommende tilfælde indenfor 1 time døgnet rundt.

Lovvalg og værneting
Enhver retslig tvist mellem Kunden og Devilfish.dk skal afgøres efter dansk lov ved retten i Odense.

Devilfish Media ApS
Kallerupvej 26
5230 Odense M
Telefon 63 11 11 60
CVR: 37359807

Bank: Reg. nr.: 8117.
Kontonr.: 0004022887
IBAN-nr.: DK3281170004022887
SWIFT: NYKBDKKK

Email: info@devilfish.dk